Màng phản quang 3M 3400
  • Màng phản quang 3M 3400
  • Màng phản quang 3M 3400

Màng phản quang 3M 3400

380.000 đ 0 đ

Màng phản quang 3M 3400

Màng phản quang Engineer Grade Prismatic EGP 

Seris: 3400

Kích thước: 1,22×1 m

Xuất xứ: Mỹ

Màu sắc: Trắng, Vàng,  Đỏ, Xanh Lam

Đáp ứng yêu cầu ASTMD4956 và TCVN 7887 loại 1

Phù hợp với loại đường giao thông nông thôn

Công nghệ vi lăng, hệ số phản quang vượt trội so với EG 3200

Công dụng: decal phản quang 3M 3400 được sử dụng để làm biển báo giao thông, các loại đường giao thông, các công trình giao thông.

Mô tả sản phẩm

Màng phản quang 3M 3400

Màng phản quang 3M 3400 được sử dụng để làm biển báo giao thông, các loại đường giao thông, các công trình giao thông, rất phù hợp với các đường giao thông tuyến huyện, tuyến xã.

Thông số kỹ thuật:

Màng phản quang Engineer Grade Prismatic EGP 

Seris: 3400

Kích thước: 1,22×1 m

Xuất xứ: Mỹ

Màu sắc: Trắng, Vàng,  Đỏ, Xanh Lam

Đáp ứng yêu cầu ASTMD4956 và TCVN 7887 loại 1

Công nghệ vi lăng, hệ số phản quang vượt trội so với EG 3200

.Phù hợp với loại đường giao thông nông thôn.