Dây nhựa phản quang (loại dày 0.4mm)
  • Dây nhựa phản quang (loại dày 0.4mm)
  • Dây nhựa phản quang (loại dày 0.4mm)
  • Dây nhựa phản quang (loại dày 0.4mm)

Dây nhựa phản quang (loại dày 0.4mm)

4.500 đ 6.000 đ

Dây nhựa phản quang (loại dày 0.4mm)

Xuất xứ: Việt Nam
Màu sắc: Trắng, xanh, Cam, vàng chanh
Chất liệu: phản quang nhựa
Độ dài: 50m/cuộn
Bản rộng:  3.5cm, 5cm, 8cm, 10 cm.
Ứng dụng: cuộn dây nhựa phản quang được sử dụng để may áo phản quang,áo bảo hộ, sử dụng trong cảnh báo giao thông…

Dây nhựa bản rộng 3,5cm  
Dây nhựa bản rộng  5cm  
Dây nhựa bản rộng 8cm  
Dây nhựa bản rộng 10cm  
Mô tả sản phẩm

Dây nhựa phản quang (loại dày 0.4mm)

Xuất xứ: Việt Nam
Màu sắc: Trắng, xanh, Cam, vàng chanh
Chất liệu: phản quang nhựa
Độ dài: 50m/cuộn
Bản rộng:  3.5cm, 5cm, 8cm, 10 cm.
Ứng dụng: cuộn dây nhựa phản quang được sử dụng để may áo phản quang,áo bảo hộ, sử dụng trong cảnh báo giao thông…

Dây nhựa bản rộng 3,5cm  
Dây nhựa bản rộng  5cm  
Dây nhựa bản rộng 8cm  
Dây nhựa bản rộng 10cm