Dây nhựa phản quang (loại dày 0.32mm)
  • Dây nhựa phản quang (loại dày 0.32mm)
  • Dây nhựa phản quang (loại dày 0.32mm)
  • Dây nhựa phản quang (loại dày 0.32mm)

Dây nhựa phản quang (loại dày 0.32mm)

3.800 đ 4.500 đ

Dây nhựa phản quang (loại dày 0.32mm)

Xuất xứ: Việt Nam
Màu sắc: Trắng, xanh, Cam, vàng chanh
Chất liệu: phản quang nhựa
Độ dài: 50m/cuộn
Bản rộng: 2.5cm, 3.5cm và 5cm
Ứng dụng: cuộn dây nhựa phản quang được sử dụng để may áo phản quang,áo bảo hộ, sử dụng trong cảnh báo giao thông…

BẢN RỘNG CỦA TỪNG LOẠI DÂY NHỰA PHẢN QUANG GIÁ TIỀN TƯƠNG ỨNG
Dây nhựa bản rộng 2,5cm  
Dây nhựa bản rộng 3,5cm  
Dây nhựa bản rộng 5cm  
Mô tả sản phẩm

Dây nhựa phản quang (loại dày 0.32mm)

Dây nhựa phản quang được sử dụng để may áo phản quang,áo bảo hộ, sử dụng trong cảnh báo giao thông…

Xuất xứ: Việt Nam
Màu sắc: Trắng, xanh, Cam, vàng chanh
Chất liệu: phản quang nhựa
Độ dài: 50m/cuộn
Bản rộng: 2.5cm, 3.5cm và 5cm

BẢN RỘNG CỦA TỪNG LOẠI DÂY NHỰA PHẢN QUANG GIÁ TIỀN TƯƠNG ỨNG
Dây nhựa bản rộng 2,5cm  
Dây nhựa bản rộng 3,5cm  
Dây nhựa bản rộng 5cm