Cuộn băng rào cảnh báo 2 lớp
  • Cuộn băng rào cảnh báo 2 lớp

Cuộn băng rào cảnh báo 2 lớp

: 0 đ

Cuộn băng rào cảnh báo 2 lớp
Xuất xứ: Việt Nam
Màu sắc: 2 màu trắng và các ký tự cảnh báo đỏ
Độ rộng: 8cm
Độ dài: 100m
Nặng: 700g
Được sử dụng làm hàng rào cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm như công trường, các hố sâu nguy hiểm...

635758498305583958

Mô tả sản phẩm

Cuộn băng rào cảnh báo 2 lớp
Xuất xứ: Việt Nam
Màu sắc: 2 màu trắng và các ký tự cảnh báo đỏ
Độ rộng: 8cm
Độ dài: 100m
Nặng: 700g
Được sử dụng làm hàng rào cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm như công trường, các hố sâu nguy hiểm...

635758498305583958